ASK.NAOS - Нашият подход

Защото всеки има правото да знае.

Важно е да разбираме какво нанасяме върху кожата си. Ето защо NAOS представя Ask.NAOS, единствена по рода си платформа, която разкрива състава на формулите на всички продукти на  BIODERMA, ESTHEDERM и ETAT PUR. 

Заслужавате достъпна и разбираема информация - информация, която не е нито спорна, нито обезпокоителна. Ето защо ние ви запознаваме с естеството, ролята и произхода на всяка съставка и споделяме с вас важна информация за патентите и технологиите си.

Например, за всяка съставка ще откриете изчерпателна информация, която включва:
•    естеството й: витамин, растителен екстракт, масло, мазнина, и т.н.
•    произходът й: растителен екстракт, минерален произход, синтез, биотехнологичен произход, и т.н.
•    ролята й: хидратираща, успокояваща, почистваща, желираща, и т.н. 

Целта на Ask.NAOS е да изрази нашия избор и убеждения, които стоят зад формулирането и състава на продуктите. Ето защо решихме да ви разкажем повече за екобиологията - нашия  уникален подход, който обединява познанието за биологията и екологията на кожата и който прилагаме вече повече от 40 години! 

Екобиологията ни помага да възприемаме кожата като постоянно променяща се екосистема, чиито клетки непрестанно взаимодействат помежду си и със средата. Предпочитаме да използваме чисти, биомиметични, прецизно дозирани и естествено усвояеми съставки.  

Целта ни е да подсилим естествените механизми на кожата, за да й помогнем да се адаптира към средата и да възстанови собствения си баланс. Стараем се да достигнем до първоизточника на кожните дисфункции, за да можем да адресираме еднакво добре причините и последствията им. Вдъхновяваме се от живота и природните механизми, така че да създаваме решения с дълготраен ефект.

Така, чрез Ask.Naos, искаме да споделим с вас убежденията си и познанието си за кожата - за това как функционира тя и от какво се нуждае. Споделяме това с вас, за да ви дадем възможността да разбирате по-добре кожата си и да избирате това, което е най-подходящо за вас. Напълно самостоятелно.

Прозрачността е наша ежедневна мисия, ето защо платформата Ask.NAOS ще бъде допълвана и обогатявана своевременно с всяка промяна в продуктова формула. Платформата ще бъде поетапно представена във всички държави, в които NAOS има дейност.