Zinc Oxide [Nano]

Цинковият оксид е минерален слънцезащитен екран, който отразява UV радиацията.