Undecyl Alcohol

Този мастен алкохол е познат с почистващите си свойства: той помага да се пречисти кожата.