Tromethamine

Този аминов дериват помага за регулиране на pH на продукта.