Triisopropanolamine

Този аминов дериват стабилизира рН на продукта.