Talc

Талкът е абсорбент, който помага да се ограничи излишната влага на повърхността на кожата.