Sucrose Laurate

Този естер на захарозата е емулгатор. Той формира и стабилизира текстурата на продукта.