Stearalkonium Hectorite

Този дериват на мастна киселина и хекторит е желиращ агент , използван да осигури консистентност на продукта.