Sorbitol

Този захарен дериват се използва за стабилизиране на продукта или хомогенизиране на структурата му.