Sorbic Acid

Сорбиновата киселина е консервант. Тя предпазва продукта от микробно замърсяване през цялото време на употреба.