Sodium Sulfite

Този дериват на сяра е консервант. Той предпазва продукта от микробно замърсяване през цялото време на употреба.