Sodium Polyacrylate

Този акрилен полимер е желиращ агент, който осигурява консистенция на текстурата на продукта.