Sodium Pca

Естествено наличен в кожата, този дериват на глутаминова киселина е хидратиращ. Той увеличава съдържанието на вода в повърхностните слоеве на кожата.