Sodium Levulinate

Този дериват на левулинова киселина стабилизира продукта и допринася за неговата хомогенност.