Sodium Lauryl Glucose Carboxylate

Този гликолипид е пенообразуващ агент, който подпомага почистването.