Sodium Laureth Sulfate

Този дериват на мастен алкохол е пенообразуващо средство, което подпомага почистването.