Sodium Lactate

Този дериват на млечната киселина, естествено наличен в кожата, има две свойства:
- това е хидратиращо средство, което помага да се увеличи съдържанието на вода в най-външните слоеве на кожата,
- помага за регулиране на pH .