Sodium Hydroxide

Този дериват на натрий, естествено налично в кожата, помага за регулиране на pH на продукта.