Sodium Citrate

Този дериват на лимонената киселина, естествено наличен в кожата, има няколко свойства:
- стабилизиращо: допринася за хомогенността на продукта и помага за регулиране на неговото pH,
- енергизиращо: допринася за жизнеността на кожата.