Sodium Bisulfite

Този серен дериват е антиоксидант, използван за предотвратяване на окисляването на съставките, съдържащи се в продукта.