Sodium Bicarbonate

Естествено наличен в кожата, натриевият бикарбонат има специални свойства:
- помага за регулиране на pH на продукта,
- известно е, че осигурява на кожата тонус и жизненост.