Sodium Anisate

Този дериват на анизовата киселина допринася за хомогенността или стабилността на продукта.