Sclerotium Gum

Склероциевата гума е желиращ агент, използван за осигуряване на консистенция на продукта.