Red 33 (Ci 17200)

Този червен оцветител се използва за оптимизиране и стабилизиране на цвета на продукта.