Pvp

Този полимер се използва за осигуряване на консистентност на продукта.