Potassium Sorbate

Този дериват на сорбиновата киселина е консервант. Той предпазва продукта от микробно замърсяване през цялото време на употреба.