Polyquaternium-51

Този кватернерен амоний е овлажняващ. Той увеличава съдържанието на вода в повърхностните слоеве на кожата.