Polyethylene

Този етиленов полимер се използва за:
- абсорбиране на себума и минимизиране на лъщенето на кожата,
- оптимизиране на сензорната привлекателност на продукта благодарение на нежното усещане.