Polyacrylamide

Този акрилен полимер е желиращ агент. Той осигурява консистенцията на текстурата.