Phenoxyethanol

Феноксиетанолът е консервант, използван за защита на продукта от микробно замърсяване по време на неговата употреба.