Pentylene Glycol

Този полиол се използва за стабилизиране на продукта или хомогенизиране на структурата му.