Methylsilanol Mannuronate

Този дериват на силанол и мануронова киселина е хидратиращо средство. Използва се за увеличаване на водното съдържание в повърхностните слоеве на кожата.