Maltodextrin

Този дериват на нишесте се използва за хомогенизиране и стабилизиране на продукта.