Magnesium Oxide

Магнезиевият оксид е средство за замъгляване. Намалява полупрозрачния външен вид на продукта.