Lactic Acid

Млечната киселина, естествено налична в кожата, е кератолитична. Използва се за подпомагане на епидермалното обновяване чрез премахване на мъртвите клетки.
Тя също така служи за стабилизиране на pH на продукта.