Hexyldecanol

Този мастен алкохол се използва за стабилизиране на продукта или хомогенизиране на структурата му.