Glycolipids

Тези гликолипиди, естествено намиращи се в кожата, са липидовъзстановяващи. Те подпомагат естественото производство на епидермални липиди, участващи в хидратацията.