Glyceryl Polyacrylate

Този акрилен полимер е желиращ агент. Използва се за осигуряване на консистентност на текстурата на продукта.