Glyceryl Isostearate

Това производно на глицерин и мастна киселина е стабилизиращо средство. Допринася за хомогенността или стабилността на продукта.