Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer

Този акрилен полимер е желиращ агент. Използва се за осигуряване на последователност на продукта.