Ethylcellulose

Този дериват на целулозата е е желиращо средство, използвано за осигуряване на консистенция на продукта.