Dodecyl Gallate

Този дериват на галовата киселина е антиоксидант. Използва се за неутрализиране на свободните радикали, които са отговорни за определени форми на увреждане на кожата.