Disodium Edta

EDTA е едновременно стабилизант и антиоксидант. Свързвайки се с метални йони, той ограничава развитието на микроорганизмите и по този начин помага за запазването на продукта.