Dipotassium Phosphate

Този дериват на фосфат, естествено наличен в кожата, е стабилизиращ агент. Помага за регулиране на pH на продукта.