Copper Sulfate

Този дериват на мед има хигиенни свойства, които помагат да се пречисти кожата.