Citronellol

Това ароматно съединение се използва за придаване на аромат на продукта. Той е един от алергените, изброени в европейските разпоредби.