Cetrimonium Chloride

Този дериват на амоний е консервант. Той предпазва продукта от микробно замърсяване през цялото време на употреба.