Cellulose

Целулозата е желиращ агент. Тя се използва за подсигуряване на консистентност на продукта.