Carbomer

Този акрилен полимер е желиращ агент, който осигурява на продукта консистентност.
Използва се също за хомогенизиране или стабилизиране на продукта.