Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment

Този гликолипид се използва заради своите почистващи свойства. Той помага да се пречисти кожата.